1 2 3
تقویم
آمار بازدیدکنندگان
////
کوانتومتری

آنالیز شیمیایی

  • آنالیز نمونه های پایه آهن، آلومینیم، مس، روی، نیکل و تیتانیوم با روش کوانتومتری
  • تعیین ترکیب شیمیایی به روش کوانتومتری به صورت مخرب یا به صورت حداقل ممکن تخریب
  • شناسایی مواد فلزی و مطابقت آن با استاندارد ها و آلیاژهای تجاری رایج
  • آزمون کوانتومتری به صورت غیر مخرب
  •  

     

1 2