1 2 3
تقویم
آمار بازدیدکنندگان
////
بازرسی فنی

بازرسی

به منظور حصول اطمينان از ساخت و دريافت صحيح كالاهاي مورد سفارش با رعايت ضوابط استانداردهاي بين المللي و ملي مورد تائيد کارفرما و جلوگيري از بروز حوادث و زيانهاي مالي و جاني به هنگام استفاده و يا در مراحل مختلف ساخت و نصب آنها ، انجام بازرسي فني توسط كارشناسان مربوطه براساس نوع و دامنه بازرسي قيد شده در اسناد مناقصه ،برگ سفارش / قرارداد و اسناد خريد ، لازم الاجرا مي باشد.

بخش مهندسی روشا با پشتوانه نیروهای کارآمد وکارآزموده شامل تخصصهای مکانیک، متالورژی و … خدمات بازرسی فنی (QC) به شرح زیر ارائه می نماید.

 توانمندی ها  و  خدمات بازرسی

  • تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی قطعات، تجهیزات و مواد خام بر اساس استانداردهای مربوطه
  • بازرسی شخص ثالث(سورویانس) کالاهای وارداتی و صادراتی
  • تهیه دستورالعملهای بسته بندی قطعات و تجهیزات
  • بازرسی فنی حین ساخت و پس از ساخت
  • بازرسی های غیر مخرب NDT
  • ارزیابی صلاحیت سازندگان
  • پیگیری و تسریع سفارشات
  •  

13